10. Pravilnik o finančnem poslovanju društva (2014)