12.a Obrazec - Izjava o varovanju osebnih podatkov (2016)