3. Odločba Ministrstva za obrambo o delovanju v javnem interesu (2017)