5. Poslovnik o delu Izvršnega odbora PVD SEVER ZASAVJE (2007)