6. Poslovnik zbora članov PVD SEVER ZASAVJE (16.3.2017)