Cilji in naloge

Društvo preko svojih organov:

 • sprejema člane v društvo;
 • seznanja strokovno in širšo javnost z vlogo in aktivnostmi članov društva med demokratičnimi procesi v Sloveniji in aktivnostmi v vojni za osamosvojitev Slovenije;
 • pridobiva in hrani pisno, slikovno in zvočno gradivo o aktivnostih za zaščito demokratičnih  procesov v Sloveniji in o aktivnostih v vojni za Slovenijo ter daje pobude za  sistemsko ureditev gradiva;
 • za ohranjanje in obujanje spominov na aktivnosti članov društva organizira različna strokovna srečanja na temo teh aktivnosti in dogodkov;
 • organizira in se udeležuje spominskih slovesnosti ob obletnicah teh dogodkov;
 • posebej skrbi za ohranjanje prijateljskih vezi in za vsestransko pomoč policistom, ranjenim v vojni, ter svojcem policistov, ki so padli v vojni za Slovenijo;
 • med člani vzpodbuja prijateljske odnose, ne glede na njihove politične, stanovske in  druge nazore;
 • organizira proslave, družabna srečanja, izlete, športne in druge prireditve za krepitev prijateljskih odnosov;
 • pristojnim organom predlaga podelitve odlikovanj in priznanj članom za zasluge pri demokratičnih procesih v Sloveniji in v vojni za Slovenijo;
 • uveljavlja interese vojnih veteranov pri državnih organih Republike Slovenije, zagotavlja pomoč vojnim veteranom pri uveljavljanju njihovih pravic in organizira humanitarne aktivnosti za pomoč socialno ogroženim vojnim veteranom;
 • kot član Združenja Sever izvaja naloge in aktivnosti v Združenju Sever;
 • s podpisom akta o skupnem sodelovanju in nastopih sodeluje z veteranskimi in drugimi organizacijami.