Pregled delovnih teles_2023

PREGLED ORGANOV, DELOVNIH TELES IN FUNKCIJ V PVD SEVER ZASAVJE

sprejeto po zboru članov PVD SZA 03.03.2023, na 1. seji IO 29.03.2023 in na 2. seji IO 25.05.2023

I. IZVRŠNI ODBOR

1. KLANČIŠAR Alojzij    predsednik društva
2. SKOČIR Bojan          podpredsednik društva
3. SAVIOZZI Nataša     sekretarka
4. ZALEZINA Ljubomir  blagajnik
5. VRBNJAK Alojz         predsednik odbora Hrastnik
6. DRAKSLER Alojz      podpredsednik odbora Hrastnik
7. ISIĆ Nermin              predsednik odbora Trbovlje
8. KLJUČEVŠEK Ivan    podpredsednik odbora Trbovlje
9. AJKUNIĆ Mujo          predsednik odbora Zagorje
10. GLOBOKAR Sony   podpredsednik odbora Zagorje

II. NADZORNI ODBOR
1. TRKMIČ Branko  - predsednik
2. POTISEK Rudi  - član
3. GUČEK Branko - član

III. ČASTNO RAZSODIŠČE
1. MOŽINA Cvetko - predsednik
2. BOKALIČ Miran - član
3. LAPUH Drago - član

IV. KOMISIJA ZA STATUTARNA, FINANČNA, KADROVSKA IN ORGANIZACIJSKA VPRAŠANJA
1. RIZVIČ Zlatko - predsednik
2. LAZNIK Katjuša - član
3. SIHUR Simon - član

V. KOMISIJA ZA PRIZNANJA PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA
1. SKOČIR Bojan  - predsednik
2. VRBNJAK Alojz  - član
3. ISIĆ Nermin  - član
4. AJKUNIĆ Mujo - član

VI. KOMISIJA ZA ŠPORT PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA

1. ISIĆ Nermin  - predsednik komisije, odbor Trbovlje
2. NOVAK Avgust  - član iz odbora Hrastnik
3. GLOBOKAR Sony  - član iz odbora Zagorje
4. GREGORČIČ David -član iz odbora Trbovlje

KOORDINATORJI so določeni v naslednjih panogah:
Kegljanje                                   PLAZAR Marko (OH), HRIBAR Bogdan (OZ)
Streljanje z zračno in MK puško   MOHORKO Anton (OZ), VIZOVIŠEK Uroš (OT)
Balinanje                                   MEŠIČEK Jože (OT)
Šah                                           JURIĆ Marko (OZ)
Pikado                                       GORNIK Slavko (OH)
Smučanje                                 OGRINC Jože (OZ)
Tenis                                         ROGLEVSKI Ljubo (OT), DACAR Sebastijan (OH)
Orientacijski tek                        KAVZAR Marko (OH), PODKRAJŠEK Anton (OZ)
Tarok                                        VIDOVIČ Franc (OH)
Ribolov                                      KNEZ Janko (OZ)

VII. KOMISIJA ZA ZBIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN DOKUMENTIRANJE PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA

1. KLANČIŠAR Alojzij -predsednik
2. BOKALIČ Miran - član
3. TRKMIČ Branko - član
4. APIH Anton  - član
5. MOŽINA Anton - član
6. BRVAR Bogomil - član
7. SKOČIR Bojan - član
8. GLOBOKAR Sony  - knjižnica

VIII. PRAPORŠČAKI DRUŠTVA
1. KLJUČEVŠEK Ivan -praporščak Odbor Trbovlje (koordinator)
2. MOHORKO Anton - praporščak Odbor Zagorje ob Savi (namestnik koordinatorja)
3. GRDEN Janez  - praporščak Odbor Zagorje ob Savi
4. REDL Jože - praporščak Odbor Zagorje ob Savi
5. JURIČ Dragan - praporščak Odbor Trbovlje
6. SKRINJAR Ivan  - praporščak Odbor Zagorje
7. NOVAK Avgust  - praporščak Odbor Hrastnik
8. GLOBOKAR Sony - praporščak Odbor Zagorje ob Savi

IX. DELOVNA SKUPINA ZA PRIREDITVE IN IZLETE PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA
1. KLANČIŠAR Alojzij  - predsednik
2. SKOČIR Bojan - član
3. AJKUNIĆ Mujo - član
4. VRBNJAK Alojz - član
5. ISIĆ Nermin - član
6. SAVIOZZI Nataša - članica
7. UDOVČ Božidar - član (koordinacija za izlete)

X. KOMISIJA ZA OPREMO PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA
1. DRAKSLER Alojz   - predsednik
2. SAVIOZZI Nataša  - članica
3. KOS Vida -  članica

XI. SODELOVANJE Z MEDIJI
1. KLANČIŠAR Alojzij  - predsednik (po statutu) - informacije za zunanjo javnost
2. SKOČIR Bojan - član
3. SAVIOZZI Nataša  - članica – informacije za notranjo javnost (splet, FB)
4. ŠIBILA Bojan - član – dokumentiranje, fotografija

XII. KOMISIJA ZA HUMANITARNA IN SOCIALNA VPRAŠANJA
1. AJKUNIĆ Mujo  - predsednik
2. POTISEK Rudi - član
3. PIRC Milena  - članica

  

PREGLED ČLANOV DRUŠTVA V DELOVNIH TELESIH ZDRUŽENJA SEVER


I. UPRAVNI ODBOR ZDRUŽENJA SEVER
KLANČIŠAR Alojzij podpredsednik
SKOČIR Bojan član

II. NADZORNI ODBOR
VRBNJAK Alojz član

III. ČASTNO RAZSODIŠČE
BRVAR Bogomil član

IV. KOMISIJA ZA ZGODOVINSKO
1. KLANČIŠAR Alojzij predsednik
2. BRVAR Bogomil član

V. KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA
SKOČIR Bojan predsednik

VI. KOMISIJA ZA HUMANITARNA IN SOCIALNA VPRAŠANJA

VII. KOMISIJA ZA ORGANIZACIJSKO PRAVNA VPRAŠANJA
RIZVIČ Zlatko član

VIII. KOMISIJA ZA MSNZ
v PVD S Zasavje usklajuje SKOČIR Bojan

IX. KOMISIJA ZA ŠPORT
ČEBELA Tone član