Pregled delovnih teles

in funkcij v PVD Sever Zasavje

I. IZVRŠNI ODBOR
1. KLANČIŠAR Alojzij  predsednik društva
2. SKOČIR Bojan - podpredsednik društva
3. SAVIOZZI Nataša  - sekretarka
4. ZALEZINA Ljubomir - blagajnik
5. KOVAČ Franci - predsednik odbora Hrastnik
6. DRAKSLER Alojz - v.d. podpredsednika odbora Hrastnik
7. ČEBELA Tone - predsednik odbora Trbovlje
8. KLJUČEVŠEK Ivan - podpredsednik odbora Trbovlje
9. PALČIČ Marjan - predsednik odbora Zagorje
10. BAŠ Anton - podpredsednik odbora Zagorje

II. NADZORNI ODBOR
1. POTISEK Rudi    - predsednik
2. TRKMIČ Branko  - član
3. GUČEK Branko   - član

III. ČASTNO RAZSODIŠČE
1. MOŽINA Cvetko   - predsednik
2. SKOČIR Branko - član
3. LAPUH Drago - član

IV. KOMISIJA ZA STATUTARNA, FINANČNA, KADROVSKA IN ORGANIZACIJSKA VPRAŠANJA
1. PALČIČ Marjan - predsednik
2. DRAKSLER Alojz - član
3. SIHUR Simon - član

V. KOMISIJA ZA PRIZNANJA PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA
1. SKOČIR Bojan - predsednik
2. KOVAČ Franci - član
3. ČEBELA Tone - član
4. PALČIČ Marjan - član

VI. KOMISIJA ZA ŠPORT PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA
1. ČEBELA Tone - predsednik in koordinator za vse odbore
2.               - član in koordinator za odbor Hrastnik
3. NARAT Ivan - član in koordinator za odbor Trbovlje
4. KRZNARIČ Irena - član in koordinator za odbor Zagorje
5. VIDOVIČ Franc - član in koordinator za ZS
6. GORNIK Slavko - član – pisanje priznanj


KOORDINATORJI so določeni v naslednjih panogah:
Kegljanje: PLAZAR Marko, POGLAJEN Franc (OZ)
Streljanje z zračno in MK puško: MARIN Etbin (OT), MOHORKO Anton (OZ), DRAKSLER Alojz (OH)
Balinanje: MEŠIČEK Jože (OT), POTOKAR Jožef (OH)
Šah: KOTNIK Franc (OT), VIDOVIČ Franc (OH)
Pikado: GORNIK Slavko (OH), ULE Zvone (OZ)
Smučanje: (veleslalom) OGRINC Jože (OZ), JAGER Bogdan (OT), VNUK Ivan (OH)
Pohodništvo: LIPOGLAVŠEK Stane (OH), KLJUČEVŠEK Ivan (OT)
Vlečenje vrvi: RUGELJ Mitja (OH)
Tenis: DACAR Sebastjan (OH),
Orientacijski tek: PODKRAJŠEK Anton (OZ),
Ribištvo: POTISEK Rudi (OH), KNEZ Janko (OZ)


VII. KOMISIJA ZA ZBIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN DOKUMENTIRANJE PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA
1. MOŽINA Cveto - predsednik
2. SKOČIR Bojan - član
3. BOKALIČ Miran - član
4. APIH Anton - član
5. KLANČIŠAR Alojzij - član
6. ŠIBILA Bojan - član

VIII. PRAPORŠČAKI DRUŠTVA
KLJUČEVŠEK Ivan - praporščak Odbor Trbovlje (koordinator)
MOHORKO Anton - praporščak Odbor Zagorje ob Savi (namestnik koordinatorja)
GRDEN Janez - praporščak Odbor Zagorje ob Savi
SKRINJAR Ivan - praporščak Odbor Zagorje ob Savi
LAMOVŠEK Peter - praporščak Odbor Hrastnik
REDL Jože - praporščak Odbor Zagorje ob Savi
JURIČ Dragan - praporščak Odbor Trbovlje

IX. ODBOR ZA PRIREDITVE IN IZLETE PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA
1. KLANČIŠAR Alojzij - predsednik
2. SKOČIR Bojan - član
3. SAVIOZZI Nataša -  članica
4. KOVAČ Franci  član (izleti)
5. ČEBELA Tone-  član (šport)
6. KLJUČEVŠEK Ivan - član
7. PALČIČ Marjan - član
8. ŽIBERT Avgust - član
9. PODKRAJŠEK Anton  -član (šport)
10. GORNIK Slavko - član (priznanja, oblikovanje)
11. ZALEZINA Ljubo - član (finance)
12. KORITNIK Karlo - član (izleti, proste aktivnosti)
13. POVŠE KRASNIK Vojka - članica (kultura)

X. KOMISIJA ZA OPREMO PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA
1. BAŠ Anton - predsednik
2. ZALEZINA Ljubo - član
3. SLAPŠAK Anton - član
4. MEŠIČEK Jože - član


XI. ODBOR ZA STIKE Z JAVNOSTMI PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA
1. KLANČIŠAR Alojzij, predsednik – informacije za zunanjo javnost
2. SKOČIR Bojan, podpredsednik – informacije za zunanjo javnost
3. SAVIOZZI Nataša,  članica – informacije za notranjo javnost
4. LAZNIK Aleš,  član – računalnik, spletna stran
5. ŠIBILA Bojan,  član - foto
6. POVŠE KRASNIK Vojka,  članica – stiki z mediji, govori
7. ZALETEL Adalbert,  član

XII. KOMISIJA ZA HUMANITARNA IN SOCIALNA VPRAŠANJA
1. KLANČIŠAR Alojzij - predsednik
2. POTISEK Rudi - član
3. PIRC Milena - članica
4. KOS Vida - članica

 

PREGLED ČLANOV DRUŠTVA V DELOVNIH TELESIH ZDRUŽENJA SEVER


I. UPRAVNI ODBOR ZDRUŽENJA SEVER
KLANČIŠAR Alojzij član

II. NADZORNI ODBOR
VRBNJAK Alojz član

III. častno razsodišče
BOKALIČ Miran član

IV. KOMISIJA ZA ZGODOVINSKO DEJAVNOST
MOŽINA Cvetko član

V. KOMISIJA ZA PRIZNANJA
SKOČIR Bojan predsednik

VI. KOMISIJA ZA HUMANITARNA IN SOCIALNA VPRAŠANJA
KLANČIŠAR Alojzij član

VII. KOMISIJA ZA ORGANIZACIJSKO PRAVNA VPRAŠANJA
PALČIČ Marjan član

VIII. KOMISIJA ZA MSNZ
v PVD S Zasavje usklajuje SKOČIR Bojan

IX KOMISIJA ZA ŠPORT
VIDOVIČ Franc član

X. ORGANI FUNDACIJE FRANC ROZMAN STANE
KLANČIŠAR Alojzij – namestnik člana uprave