Pravila za organizacijo državnih športnih prvenstev ZPVD Sever

Upravni odbor ZPVD Sever je na 6. seji dne 12. 9. 2019 sprejel Pravila za organizacijo državnih športnih prvenstev Zveze policijskih veteranskih društev Sever.

Na spletni strani ZPVD Sever pa si na spodnji povezavi lahko ogledate poleg pravil tudi program dela komisije za šport v letu 2019.

 https://www.zdruzenje-sever.si/sl/content/program-dela/program-dela-komisije-za-sport-v-letu-2019.html