Predstavitev društva

Spoštovani obiskovalec

Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje (v nadaljevanju: PVD Sever Zasavje) je prostovoljno, veteransko, domoljubno in politično neodvisno združenje fizičnih oseb, ki so sodelovali kot aktivni ali bili v rezervni sestavi pripadnikov organov za notranje zadeve pri zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so bili vključeni v vojno za osamosvojitev Republike Slovenije.

Ime društva je: Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Zasavja.

Sedež društva je v Zagorju ob Savi.

Društvo ima svoj znak, prapor, žig in člansko izkaznico.

Znak društva ima obliko modrega ščita z rumenim robom, na ravnem zgornjem delu roba je napis »PVD SEVER«, na spodnjem zaobljenem delu pa napis »ZASAVJE«. V sredini ščita je rumena stilizirana zvezda z osmimi kraki. V zgornjem delu ščita je nad napisom »PVD SEVER« vodoravno vrisana slovenska zastava. Ščit obkrožajo stilizirani lipovi listi rumene barve.

Prapor društva je pravokotne oblike, dolg 125 centimetrov in visok 85 centimetrov. Podlaga je modre barve, v sredini je znak Zveze policijskih veteranskih društev Sever, širok 50 centimetrov in visok 46 centimetrov. Na vrhu droga prapora, ki je barve mahagonija, je zlato rumen državni grb. Nad znakom Združenja Sever je napis: »POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER«, pod znakom pa napis: »ZASAVJE«. Prapor nosijo praporščaki, ki jih imenuje izvršni odbor društva.

Žig je okrogel in premera 3,5 cm. V sredini žiga je znak društva, nad znakom je napis Policijsko veteransko društvo, pod znakom pa napis Sever Zasavje.

Do izdelave novih izkaznic se v društvu uporabljajo izkaznice, ki so bile dodeljene članom v okviru Združenja Sever.