Pregled delovnih teles _ 2020

Iin funkcij PVD SEVER ZASAVJE

I. IZVRŠNI ODBOR

1. KLANČIŠAR Alojzij - predsednik društva

2. SKOČIR Bojan - podpredsednik društva

3. SAVIOZZI Nataša - sekretarka

4. ZALEZINA Ljubomir - blagajnik

5. KOVAČ Franci - predsednik odbora Hrastnik

6. DRAKSLER Alojz - podpredsednik odbora Hrastnik

7. LUKŠIČ Janez - predsednik odbora Trbovlje

8. KLJUČEVŠEK Ivan - podpredsednik odbora Trbovlje

9. AJKUNIČ Mujo - predsednik odbora Zagorje

10. BAŠ Anton - podpredsednik odbora Zagorje

II. NADZORNI ODBOR

1. POTISEK Rudi -  predsednik

2. TRKMIČ Branko - član

3. GUČEK Branko - član

III. ČASTNO RAZSODIŠČE

1. MOŽINA Cvetko - predsednik

2. SKOČIR Branko - član

3. LAPUH Drago - član

IV. KOMISIJA ZA STATUTARNA, FINANČNA, KADROVSKA IN ORGANIZACIJSKA VPRAŠANJA

1. PALČIČ Marjan - predsednik

2. DRAKSLER Alojz - član

3. SIHUR Simon - član

V. KOMISIJA ZA PRIZNANJA PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA

1. SKOČIR Bojan  - član

2.  LUKŠIČ Janez - član

3. AJKUNIČ Mujo - član

VI. KOMISIJA ZA ŠPORT PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA

1.  GREGORČIČ David - predsednik komisije, odbor Trbovlje

2. NOVAK Avgust - član iz odbora Hrastnik

3. BAŠ Anton - član iz odbora Zagorje

KOORDINATORJI so določeni v naslednjih panogah:

Kegljanje                     PLAZAR Marko

Streljanje z zračno

in MK puško                 MARIN Etbin (OT), MOHORKO Anton (OZ), DRAKSLER Alojz (OH)

Balinanje                     MEŠIČEK Jože (OT), POTOKAR Jožef (OH)

Šah                             JURIĆ Marko (OZ)

Pikado                         GORNIK Slavko (OH)

smučanje                     OGRINC Jože (OZ)

Tenis                           ROGLEVSKI Ljubo (OT)

Orientacijski tek           PODKRAJŠEK Anton (OZ), KAVZAR Marko (OH)

Ribištvo                       KNEZ Janko (OZ)

 VII. KOMISIJA ZA ZBIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN DOKUMENTIRANJE PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA

1. MOŽINA Cveto - predsednik

2. KLANČIŠAR Alojzij - član

3. SKOČIR Bojan - član

4. BOKALIČ Miran - član

5. APIH Anton - član

6. ŠIBILA Bojan - član

7. SERNEC Romana - članica (knjižnica)

VIII. PRAPORŠČAKI DRUŠTVA

MOHORKO Anton         praporščak Odbor Zagorje ob Savi (koordinator)

KLJUČEVŠEK Ivan        praporščak Odbor Trbovlje

GRDEN Janez              praporščak Odbor Zagorje ob Savi

LAMOVŠEK Peter         praporščak Odbor Hrastnik

REDL Jože                  praporščak Odbor Zagorje ob Savi

JURIČ Dragan             praporščak Odbor Trbovlje

SKRINJAR Ivan           praporščak Odbor Zagorje ob Savi

NOVAK Avgust            praporščak Odbor Hrastnik

IX. ODBOR ZA PRIREDITVE IN IZLETE PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA

KLANČIŠAR Alojzij     predsednik

SKOČIR Bojan           član

AJKUNIĆ Mujo           član

KOVAČ Franci            član

LUKŠIČ Janez            član

SAVIOZZI Nataša       članica

X. KOMISIJA ZA OPREMO PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA

BAŠ Anton                  predsednik

SAVIOZZI Nataša        članica

DRAKSLER Alojz           član 

XI. ODBOR ZA STIKE Z JAVNOSTMI PRI IZVRŠNEM ODBORU DRUŠTVA

KLANČIŠAR Alojzij predsednik (po statutu) - informacije za zunanjo javnost

SAVIOZZI Nataša članica – informacije za notranjo javnost 

XII. KOMISIJA ZA HUMANITARNA IN SOCIALNA VPRAŠANJA

KLANČIŠAR Alojzij          predsednik

POTISEK Rudi                član

PIRC Milena                   članica

AJKUNIĆ Mujo                član

 

PREGLED ČLANOV DRUŠTVA V DELOVNIH TELESIH ZDRUŽENJA SEVER

I. UPRAVNI ODBOR ZDRUŽENJA SEVER

KLANČIŠAR Alojzij       podpredsednik Združenja Sever

SKOČIR Bojan             član 

II. NADZORNI ODBOR

VRBNJAK Alojz             član 

III. ČASTNO RAZSODIŠČE

BOKALIČ Miran            član 

IV. KOMISIJA ZA ZGODOVINSKO DEJAVNOST

MOŽINA Cvetko           član 

V. KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

SKOČIR Bojan              predsednik 

VI. KOMISIJA ZA HUMANITARNA IN SOCIALNA VPRAŠANJA

KLANČIŠAR Alojzij         član

VII. KOMISIJA ZA ORGANIZACIJSKO PRAVNA VPRAŠANJA

PALČIČ Marjan              član

VIII. KOMISIJA ZA MSNZ

( v PVD S Zasavje usklajuje SKOČIR Bojan)  

IX. ORGANI FUNDACIJE FRANC ROZMAN STANE

KLANČIŠAR Alojzij –  nadomestni člana uprave