14. ekipne veteranske športne igre

Bojan Skočir

V času pandemije zaradi korona virusa, PVD Sever Zasavje ni moglo izvesti 14. ekipnih veteranskih športnih iger, ki so bile s programom aktivnosti za leto 2020 načrtovane v mesecu maju. Tradicionalno se jih udeležujejo policijski veterani osamosvojitvene vojne 1991 iz odborov Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, praviloma pa tudi iz odborov Laško in Žalec v okviru PVD Sever za Celjsko območje in občasno iz odbora Litija iz PVD Sever Ljubljana.

Organizatorji iz PVD Sever Zasavje so zato izkoristili ugodnejše razmere za izvedbo športnih iger in tako tekmovanje pripravili v soboto, 20. junija 2020 na kegljišču v Hrastniku, na balinišču Balinarskega društva Buldog v Trbovljah, ostale športne panoge (streljanje z MK puško, šah in pikado) pa v objektih strelišča ZSČ Trbovlje na Ojstrem. Ker je v tem času še vedno obstojala možnost posamičnih okužb, so bili zagotovljeni ustrezni preventivni ukrepi, predvsem z upoštevanjem razmika med tekmovalci, razkuževanjem športnih rekvizitov in rok tekmovalcev, omejitvijo obiska gledalcev itd.

foto: Bojan Šibila

foto: Bojan Šibila

Žal se tekmovanja niso udeležili veterani iz odborov PVD Sever za Celjsko območje in iz odbora Litija, udeležba pa je bila letos nekoliko večja iz odborov PVD Sever Zasavje. Skupaj je nastopilo v 5 športnih panogah 58 tekmovalcev, med njimi nekaj tudi v po dveh panogah. V šahu je bila prva ekipa odbora Zagorje, v pikadu, balinanju in streljanju ekipa odbora Trbovlje, v kegljanju pa ekipa odbora iz Hrastnika. Po seštevku osvojenih točk po posameznih disciplinah je največ točk in prvo mesto ter s tem prehodni pokal osvojil odbor Hrastnik, drugo mesto so osvojili veterani odbora Trbovlje in 3. mesto iz odbora Zagorje. Podelitev priznanj najboljšim in zatem uživanje slastnega bograča, je potekalo v prijetnem veteranskem vzdušju. Žal tokrat tudi z obujanjem spominov na pretečene mesece v večji ali manjši izolaciji v času epidemije COVID 19. Ob zaključku tekmovanja se je vodstvo PVD Sever Zasavje zahvalilo za pomoč pri izvedbi tekmovanj ŠD Balinarskemu klubu Buldog, predsednik Alojzij Klančišar pa je predsedniku društva izročil tudi priznanje bronasti znak društva.