Članarina za leto 2020

Nataša Saviozzi

Vse člane in članice društva obveščamo, da je bil na seji izvršnega odbora društva sprejet sklep, da članarina za leto 2020 ostane v enakem znesku kot pretekla leta, torej 15 EUR. Članarino lahko poravnate in dvignete koledar v času dežurstva po odborih. Članarino pa lahko poravnate tudi s položnico ali po spletni banki na račun društva. Informacije pri sekretarki društva.

Veteranski pozdrav!