Letni volilni zbor članov PVD Sever Zasavje

Bojan Skočir

V Stekleni dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi je bil 03.03.2023 ob 17. uri letni volilni zbor članov Policijskega veteranskega društva Sever Zasavje, na katerem so sprejemali poročila za leto 2022, program dela in finančni načrt dela za leto 2023, podelili priznanja Zveze policijskih veteranskih društev Sever in priznanja društva ter opravili razrešitev in volitve za nove funkcionarje in člane organov društva. V kulturnem delu programa je nastopil kvintet Policijskega orkestra iz Ljubljane.

foto: Bojan Šibila

foto: Bojan Šibila

Zbora članov društva se je udeležilo 75 članov društva, poleg njih pa še 11 vabljenih gostov, med njimi Matjaž Švagan, župan Občine Zagorje ob Savi, Katjuša Laznik, podžupanja Občine Hrastnik, Anton Pozvek, generalni sekretar Zveze policijskih veteranskih društev Sever, načelnika PP Zagorje ob Savi in Trbovlje, ter predsedniki ali predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij iz Zasavja. Alojzij Klančišar, predsednik PVD Sever Zasavje je predstavil poročilo o delu društva v letu 2022, pri čemer je izpostavil obsežne aktivnosti članov društva v pokoronskemu obdobju, ko so bile aktivnosti članov društva zaradi izvajanja ukrepov precej okrnjene. Vsem dosedanjim članom vodstva društva, vključno s člani izvršnega odbora in ostalih organov društva, se je zahvalil za uspešno opravljeno delo. Sprejeta so bila vsa poročila o delu društva in vseh organov društva, prav tako program dela in finančni načrt za leto 2023. Po razrešitvi dosedanjega vodstva so člani na zboru članov izvolili novo vodstvo s člani izvršnega odbora in organov društva. Ponovno so bili izvoljeni predsednik, podpredsednik in sekretarka društva, v odboru Zagorje in na novo izvoljen podpredsednik odbora Globokar Sony, v Trbovljah predsednik odbora Isić Nermin, v Hrastniku pa predsednik odbora Vrbnjak Alojz. Vabljeni gosti so pozdravili udeležence zbora članov in se zahvalili za uspešno sodelovanje ter zaželeli uspešno delo društva v prihodnje.

Generalni sekretar ZPVDS in predsednik društva sta podelila priznanja bronasti znak osamosvojitve, bronasti znak ZS ter srebrni znak osamosvojitve, predsednik društva pa značke za 10 let članom, ki v društvu delovali 10 let.

Po zboru članov so se udeleženci zadržali še na zakuski in se po prijetnem klepetu in dobrem vzdušju razšli z željo po nadaljnjem uspešnem sodelovanju.