Okrogla miza o pravni ureditvi pridobivanja statusa vojnega veterana

Bojan Skočir

Dne 17.2.2023 ob 19. uri je vodstvo PVD Sever Zasavje organiziralo v prostorih društva v Zagorju ob Savi okroglo mizo o pravni ureditvi pridobivanja statusa vojnega veterana. Na uvodu je predsednik društva seznanil s kar nekaj primeri, ko so udeleženci različnih aktivnosti milice v času osamosvojitvene vojne v letu 1991 na pristojnih enotah vložili vlogo za pridobitev statusa vojnega veterana, pa pri tem niso bili uspešni, saj je upravni organ ugotovil, da bodisi ne izpolnjujejo pogojev po Zakonu o vojnih veteranih ali pa ni ustreznih dokazov, ki bi njihove navedbe potrdili. Takšnih je tudi nekaj članov našega društva. Seznanil je tudi z razpravo, ki je potekala na seji UO ZPVDS in kjer je bilo že ugotovljeno, da določbe zakona, ki ureja to področje, niso dovolj jasne in jih je potrebno zaradi krivic, ki se dogajajo nekaterim udeležencem osamosvojitvene vojne, ustrezno urediti. Tudi predlogi za spremembo zakona so bili že večkrat pripravljeni in v zakonodajnem postopku že v dobršni meri usklajeni, pa je iz različnih razlogov potem vedno sprejemanje dopolnitve zakona zamrlo.

foto: Bojan Šibila

foto: Bojan Šibila

V nadaljevanju je podpredsednik društva podrobneje seznanil z določbami Zakona o vojnih veteranih, ki ne dopuščajo enake obravnave upravičencev do statusa vojnega veterana, pri čemer obstajajo večkrat različni objektivni razlogi, da se v upravnem postopku vloga ne reši pozitivno. Pri tem je tudi on predstavil nekaj primerov, ko je upravna enota na koncu izdala pozitivno ali pa tudi negativno odločbo. Tudi v nekaterih revizijskih postopkih, ko je odločba že bila izdana, je bilo kasneje ugotovljeno, da se statusa vojnega veterana posamezniku ne podeli. Pomembno je, da se našim članom, pri katerih še ni izdana ustrezna odločba, nudi ustrezno pomoč pri podajanju vlog ali dokazovanju, tudi s pomočjo pridobivanja ustreznih dokazil. Posebej je poudaril, da nikakor tukaj ne gre za to, da se kar masovno podeljuje ta status.

V razpravi so udeleženci še ugotavljali, da je kar nekaj naših članov društva nepotrebno dolgo čakalo z vložitvijo vloge za pridobitev statusa, saj še niso izpolnjevali kriterijev za uveljavljanje zakonskih pravic vojnega veterana (običajno zaradi starosti). Vsekakor bo vodstvo društva še naprej spremljalo navedeno problematiko ter zakonodajne postopke za ustreznejšo ureditev zakona, ki bo odpravljal posamične krivice in neenakost državljanov na tem področju.