Programsko volilna skupščina ZPVD Sever v letu 2022

Nataša Saviozzi

Po lanski skupščini ZPVD Sever, ki je bila izvedena na daljavo, je 19.marca 2022 v hotelu Radin v Radencih Sever potekala letna programsko-volilna skupščina, katere se je udeležilo tudi 10 delegatov iz PVD Sever Zasavje. Na skupščini so bili prisotni prapori ZPVD Sever in MSNZ v ONZ 1990 ter 12 praporov društev Sever, v kulturnem programu pa je nastopil vokalni kvartet Aeternum.

foto: Nataša Saviozzi, Brane Gradišnik

foto: Nataša Saviozzi, Brane Gradišnik

V prvem delu skupščine – slavnostnem, so delegati obsodili rusko vojaško agresijo na suvereno državo Ukrajino, podelili pa najvišja priznanja ZPVD Sever za leti 2020 in 2021, ki jih ob upoštevanju ukrepov zaradi aktualnih epidemioloških razmer ni bilo mogoče vročiti v tekočem letu.
Nato pa je 110 delegatov iz 12 društev Sever obravnavalo in potrdilo poročilo o delu in finančno poročilo ZPVD Sever za leto 2021, sprejeli program dela in finančni načrt ZPVD Sever za leto 2022 ter opravili volitve funkcionarjev in članov organov zveze.

Več o delu skupščine, volitvah in prejemnikih priznanj, si lahko ogledate na povezavi na spletni strani Zveze policijsko veteranskih društev Sever: https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/zveza-policijskih-veteranskih-drustev-sever-je-opravila-programsko-volilno-skupscino.html