Razstava in predavanja o vojni za Slovenijo 1991

Bojan Skočir

PVD Sever Zasavje je v svojem programu dela za leto 2021 predvidelo postavitev razstave in predavanja učencem z naslovom: «Vojna za samostojno Slovenijo 1991« v prostorih Osnovne šole Ivan Cankar v Trbovljah.
Zaradi izvajanja ukrepov zaradi korona virusa je ni bilo možno postaviti v času, ko je bilo to planirano, pač pa je bilo z vodstvom osnovne šole dogovorjeno, da jo postavimo v dneh 2. in 3. junija 2021.

foto: Bojan Skočir, Alojzij Klančišar

foto: Bojan Skočir, Alojzij Klančišar

Razstavo sta pripravila Muzej Policije in Zveza policijskih veteranskih društev Sever, policijska veteranska društva Sever pa jo predstavljajo na osnovnih šolah po Sloveniji, v letošnjem letu intenzivneje prav zaradi 30 – obletnice samostojne Slovenije.
Razstava obsega 40 panojev, na katerih so prikazani dogodki, ki so privedli do pričetka vojne, predhodno izvedbo plebiscita, priprave na razglasitev samostojne države z vzpostavitvijo vseh potrebnih atributov, vzpostavitev državne meje ter dogodke v času same vojne, vključno z vzpostavitvijo premirja in odhodom JLA iz Slovenije ter žrtvami, ki so nastale v času pred in med vojno.
Učencem od petih do vključno devetih razredov šole sta med ogledom razstave predavala predsednik in podpredsednik PVD Sever Zasavje, pri čemer sta učence seznanila tudi s posameznimi dogodki iz območja Zasavja. Pri vodenju po razstavi so sodelovali učitelji šole, za organizacijo pa je poskrbela ravnateljica šole. Prevoz razstave, njeno postavitev in pospravljanje so opravili člani PVD Sever Zasavje. Seveda ni bilo pozabljeno niti na dosledno izvajanje vseh predvidenih ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa.