Razstava Vojna za samostojno Slovenijo 1991 v OŠ Ivan Kavčič na Izlakah

Alojzij Klančišar

PVD Sever Zasavje je v sredo, 23. marca 2022 v Osnovni šoli  Ivana Kavčiča na Izlakah, postavilo prenosljivo razstavo Vojna za samostojno Slovenijo 1991.
Voden ogled razstave za učence šestih, sedmih, osmih in devetih razredov, je vodil predsednik PVD Sever Zasavje, Alojzij Klančišar. v času od 8.20 do 12.40 ure si je razstavo ogledalo 183 učencev in nekaj učiteljev. 

foto: Marija Ribič, OŠ Ivan Kavčič Izlake in Alojzij Klančišar

foto: Marija Ribič, OŠ Ivan Kavčič Izlake in Alojzij Klančišar

Potek ogleda razstave je potekal za vse učence na enak način. Po prihodu učencev v avlo v prvem nadstropju, kjer je bil pričetek razstave, smo preko projekcije delavca šole zaigrali slovensko himno, nato so bili učencem predstavljeni državni simboli RS (himna, grb in zastava), v nadaljevanju pa je sledil voden ogled razstave. 

Tako so učenci dobili dodatno znanje poznavanja simbolov in temeljnih mejnikov osamosvajanja Slovenije skozi plebiscit, večstrankarske volitve, razglasitev samostojnosti v takratni Skupščini RS, obranitev razglašene samostojnosti v oboroženem spopadu slovenske milice, teritorialne obrambe ter občanov z agresorsko JA, vse do odhoda zadnjega vojaka JA iz območja RS.

Da je postavitev take razstave in voden ogled velik doprinos k dodatnemu orisu nastanka samostojne, neodvisne in suverene RS za učence in tudi učitelje v šoli, so v zahvali potrdili učenci, kot učitelji, na zaključku razstave pa tudi ravnatelj in pomočnica ravnatelja OŠ Ivana Kavčiča Izlake.