Skupščina ZPVD Sever - Nova Gorica, 11.3.2022

Nataša Saviozzi

V soboto, 11. marca 2023 je v hotelu Perla v Novi Gorici potekala letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVD Sever). Skupščine smo se udeležili tudi delegati iz PVD Sever Zasavje. Skupščina se je začela z prihodom prapora ZPVD Sever in 12 praporov društev Sever, popestril pa jo je nastop kvarteta saksofonov policijskega orkestra.

foto: Nataša Saviozzi, arhiv ZPVD Sever

foto: Nataša Saviozzi, arhiv ZPVD Sever

Skupščine so se udeležili gostje, kateri so nagovorili delegate in prisotne, in pa delegati iz 12 društev Sever. Ti so potrdili poročila o opravljenem delu in finančno poročilo za leto 2023 in sprejeli program dela ter finančni načrt za leto 2023.
Po uspešno izvedeni skupščini in v druženju ob kosilu, smo se varno vrnili v Zasavje. Več v besedah in fotografijah si lahko ogledate na spletni strani ZPVD Sever:

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/letna-skupscina-zpvd-sever.html