Slovesnost na Prvinah ter pohod in proslava na Čemšeniški planini

Bojan Skočir

Policijski veterani iz PVD Sever Zasavje so v nedeljo 1. avgusta 2021 organizirali in se udeležili slovesnosti pri spominskem obeležju na Prvinah, kjer je v letu 1991 bil organiziran prvi zbirni center za vojne ujetnike.

V takratnem počitniškem objektu Elektro Trbovlje so nastanili in izvedli policijske postopke zoper miličnike Zveznega sekretariata za notranje zadeve iz Beograda, po nekaj dneh so jih premestili v zbirni center na Dolu pri Hrastniku.

foto: Bojan, Nataša

foto: Bojan, Nataša

O takratnih dogodkih je spregovoril Alojzij Klančišar, podpredsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever ter ob tem poudaril, da je prav ob 30-letnici osamosvojitve izšel zbornik o vseh zbirnih centrih za vojne ujetnike v Sloveniji, katere avtor je član društva, Bogomil Brvar. Z minuto molka in položitvijo venca so se udeleženci slovesnosti spomnili vseh žrtev med miličniki in drugimi žrtvami osamosvojitvene vojne v letu 1991.

Po slovesnosti so udeleženci krenili na pohod na Čemšeniško planino, kjer je ZB za vrednote NOB Zagorje skupaj z občino Zagorje organizirala proslavo ob 80-obletnici ustanovitve Revirske partizanske čete, na kateri je bil slavnostni govornik prvi predsednik samostojne in neodvisne Slovenije, Milan Kučan. Kljub izjemno slabemu vremenu se je proslave udeležilo veliko udeležencev.