Slovesnost ob spominskem dnevu Združenja Sever tokrat v Trbovljah

Nataša Saviozzi

Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje sta v četrtek, 30. novembra 2023 organizirala slovesnost ob spominskem dnevu Združenja Sever, ki je potekala v Zavodu za kulturo Delavski dom Trbovlje.

foto: Šibila Bojan, Saviozzi Nataša

foto: Šibila Bojan, Saviozzi Nataša

Slovesnosti se je udeležilo preko 400 članov vseh policijskih veteranskih društev Sever iz celotne Slovenije, poleg tega pa številni vabljeni gostje, med njimi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič, Nataša Dolenc,  svetovalka predsednice republike,  Zoran Poznič, župan Občine Trbovlje, Helga Dobrin, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve, Igor Ciperle, namestnik generalnega direktorja policije, Mirko Nunič , pomočnik direktorja PU Ljubljana, načelniki policijskih postaj iz Zasavja,  predsedniki in drugi predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij ter članic KoDVO Slovenije in Zasavja in drugi gostje. Zaradi delovnih obveznosti so prisotnost na svečanosti opravičili med drugimi minister za notranje zadeve, več poslancev Državnega zbora, povezovalka Karmen Cestnik pa je prebrala tudi pozdravno pismo Roberta Goloba, predsednika vlade

Pozdravni nagovor je imel župan Občine Trbovlje, o pomenu in vlogi organov za notranje zadeve ter milice pa je spregovoril Alojzij Klančišar, podpredsednik ZPVD Sever. Slavnostni govornik Marko Lotrič je med drugim predstavil politično situacijo  v Jugoslaviji v letu 1989 in poudaril pomembnost akcije Sever, s katero so takratni organi za notranje zadeve in milica odvrnili izvedbo napovedanega mitinga resnice.

Na slovesnosti sta dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVDS in generalni sekretar ZPVDS Anton Pozvek podelila plakete  članom združenja ter Emeriku Peterki, Angelu Vidmarju in posthumno Vincenciju (Vinku) Bezniku statue Združenja Sever.

V kulturnem programu so nastopili Ženska vokalna skupina IRIS, Policijski orkester ter solistka Nuška Drašček. Po slovesnosti  so se udeleženci zadržali še na krajšem družabnem srečanju ob hrani, ki jo je pripravila Hiša domačih okusov Pr Čop v avli Delavskega doma Trbovlje.