Spominski pohod na Triglav

Bojan Skočir

V letu 2020 naj bi bil izveden že 35. spominski pohod na Triglav, ki pa je bil zaradi zdravstvenih razmer in nevarnosti širjenja pandemije covid-19 preložen na leto 2021. Spominski pohod je posvečen dejanjem partizanskih patrulj, ki so v letu 1944 izobesile slovensko zastavo na vrhi Triglava - simbolu slovenstva ter gornikom, ki so na dan pred razglasitvijo samostojnosti Republike Slovenije leta 1991 na vrhu Triglava razvili slovensko trobojnico.

foto: Robert Jakopič, Bojan Kopač, Bojan Skočir, Jože Redl, Jano Grden

foto: Robert Jakopič, Bojan Kopač, Bojan Skočir, Jože Redl, Jano Grden

Kljub temu so se dne 10. julija 2020 na Triglav iz Rudnega polja odpravile štiričlanske patrulje članov ZB za vrednote NOB, veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in ZPVD Sever), ZSČ in patrulja Slovenske vojske. V patrulji ZPVD Sever sta bila iz PVD Sever Zasavje Bojan Skočir in Bojan Glavnik, iz PVD S Specialna enota in PVD S Gorenjska pa po 1 član. Bojan Kopač iz PVD S Specialna enota je za patruljo ZPVD Sever na vrh Triglava prinesel tudi prapor ZPVD Sever in prapor PVD Sever Specialna enota.
Po vrnitvi iz vrha Triglava so pohodniki opravili spust do Triglavskega doma na Kredarici, kjer so prenočili, naslednji dan pa opravili še zadnji del pohoda iz Kredarice na Rudno polje, kjer je bila pred vojašnico ob 12. uri zaključna slovesnost s prihodom in postrojem članov patrulj in prihodom Slovenske zastave, praporov udeleženih združenj veteranskih in domoljubnih društev ter prapora Prešernove brigade. Udeležencem je spregovorila Danica Mandeljc, v kulturnem programu pa je nastopil sekstet Orkestra slovenske vojske, Oktet Lip Bled in učenke - recitatorke iz Osnovne šole iz Bleda. PVD Sever Zasavje je bil na slovesnosti zastopan tudi z našim praporščakom Tonetom Mohorkom, ki je nosil prapor Zveze policijskih veteranskih društev Sever.
Na Triglav so se samoiniciativno odpravile tudi tradicionalne pohodniške skupine, med katerimi je v organizaciji OZVVS Zasavje bila tudi tista, ki vsako leto zadnjih 11 let opravi pohod na Triglav iz Kuma. V tej pohodniški skupini so bili tudi Grden Janez, Podkrajšek Anton in Lipoglavšek Stane, vsi člani PVD Sever Zasavje, ki so v sedmih dneh prehodili preko 200 km.

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/spominski-pohod-patrulj-zzbzvnobs-zvvs-zsc-in-zpvd-sever-na-triglav.html

Video zapis krajše slovesnosti pred vojašnico Rudolfa Badjure na Pokljuki , kjer so simbolno obeležili povratek patrulj 1944 1991 2020 s Triglava: https://youtu.be/CzZkwCQdQ0I