Srečanje pri spominskem obeležju na Sv. Planini

Alojzij Klančišar

V soboto, 17. junija 2021 smo se manjša skupina članov PVD Sever Zasavje kljub deževnemu jutru odpravili iz vseh treh zasavskih dolin proti Sv. Planini nad Trbovljami, kjer smo se ob 9.00 uri udeležili krajše slovesnosti v spomin na dogodke v osamosvojitveni vojni za Slovenijo pred 30. leti.

foto: Nataša Saviozzi, FB_Pavel Ambrož

foto: Nataša Saviozzi, FB_Pavel Ambrož

Na platoju nekdaj planinskega počitniškega doma 1. junij je predsednik društva Alojzij Klančišar vse navzoče pozdravil in se zahvalil za udeležbo kljub slabemu vremenu. V nagovoru, ki je bil posvečen dogodku pred 30. leti, ko so zasavski miličniki v tajnosti v tem objektu varovali več vojnih pribežnikov (slovenskih pilotov) iz JA, se je predsednik društva zahvalil tudi lastnikom sedaj tega objekta, ki je v zasebni lasti, da omogočijo vsakoletno spominsko obeleževanje in skrbno varovanje na častnem mestu postavljene spominske plošče.
Večina udeležencev s praporščakom društva se je nato še ob 11.00 uri udeležila slovesnosti ob 80. obletnici ustanovitve Prve trboveljske čete pred brunarico na Vrheh v organizaciji OZZB za vrednote NOB Trbovlje.
Popoldne pa smo se nato premočeni in zadovoljni vrnili nazaj v domači kraj, željni po ponovnem snidenju na naslednjih prireditvah.