Voščilo ob zaključku leta 2021

Alojzij Klančišar, dr. Tomaž Čas

Spoštovane članice, člani PVD Sever Zasavje,

leto, ki se bo kmalu izteklo, je bilo za nas, policijske vojne veterane in člane društva, nekaj posebnega in se ga bomo spominjali skozi različne prizme spomina. Ne toliko zaradi obeleževanja 30 letnice samostojnosti R Slovenije in opravljenih pomembnih nalog v obdobju 1989 -1991, temveč zaradi dejstev in spoznanja, kako se lahko družba hitro spreminja in kako hitro lahko zgubimo priboreno.

arhiv PVD Sever Zasavje

arhiv PVD Sever Zasavje

Kljub vsemu in včasih tudi zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa Covid 19, smo preko celega leta vsi najbolj pogrešali srečevanja, druženja in tovariških sproščenih pogovorov.
Vseeno pa smo preko celega leta opravili veliko dela in skoraj v celoti realizirali program, ki smo si ga zadali ob začetku leta 2021.

Upajmo, da bomo iz te zdravstvene in krize vladavine prava izšli kmalu kot zmagovalci in da bomo zaživeli v družbi, v kateri bomo občutili človekove pravice in svoboščine in bodo vrednote izpred več kot 30 let imele spet mesto v vseh slojih človekovega življenjskega in delovnega okolja.

Ob zaključku leta vsem želim predvsem zdravja in obilo dobrega praznovanja v krogu dovoljenega v družbi, ki nam je blizu in se v njej dobro počutimo.

V leto 2022 pa zakorakajmo optimistično z željo, da ostanemo zdravi, z veliko sreče in čim več dogodkov in prireditev, kjer se bomo skupaj veselili in obujali spomine na prehojeno pot in naloge, ki smo jih opravili skozi ovire na poti do samostojnosti in suverenosti R Slovenije.

Srečno 2022!

Alojzij Klančišar
Predsednik PVD Sever Zasavje


Spoštovane policijske veteranke in veterani,
 
počasi se izteka leto 2021, ko smo se spoprijemali z različnimi težavami in omejitvami, ki so jih pogojevali ukrepi v zvezi s COVID – 19. Kljub tem ukrepom smo uspeli opraviti skoraj vse naloge in aktivnosti, ki smo jih planirali. Res pa je, da smo mnoge aktivnosti izvajali na drugačen, manj všečen, vendar vseeno na učinkovit in razmeram primeren način.
 
Upam, da se bomo v naslednjem letu večkrat srečali ob različnih prireditvah, športnih tekmovanjih in ob drugih priložnostih ter si segli v roke in izmenjali nekaj besed o naših uspešno prehojenih letih od poznih osemdesetih prejšnjega stoletja do danes, ko se večkrat vprašamo ali smo se borili za takšno Slovenijo, ki jo imamo danes. Delajmo še naprej na tem, da bomo imeli takšno državo, ki si jo zaslužimo.
 
Ob božičnih praznikih vam želim vse lepo in dobro ter prijetno praznovanje, v novem letu 2022 pa predvsem zdravja, zadovoljstva in sreče, ki nam v zadnjem času zelo pomembno kroji naše zadovoljstvo oziroma vpliva na naše zdravo in človeka vredno življenje.
 
Dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVD Sever