Zbor veteranov in domoljubov ob Dnevu upora proti okupatorju

Bojan Skočir

Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje je pod okriljem Koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij Zasavja v soboto, 27. aprila 2019 ob 11. uri realiziralo Zbor veteranov in domoljubov ob državnem prazniku - Dnevu upora proti okupatorju. Slavnostni govornik na zboru je bil Rudi Medved, minister za javno upravo, med udeleženci na zboru je bil tudi Primož Siter, poslanec Državnega zbora.

Zbor veteranov in domoljubov iz Zasavja je tradicionalna oblika praznovanja, ki je do leta 2017 potekala na Kumu, v letu 2018 je bila na Kalu nad Hrastnikom, v letošnjem letu pa v Europarku v Zagorju ob Savi, na lokaciji, ob pomniku, kjer je bilo v letu 2011 simbolično zasajenih "20 lip za 20 let slovenske državnosti".

foto: Saviozzi Nataša, Zore Jani

foto: Saviozzi Nataša, Zore Jani

Alojzij Klančišar, predsednik PVD Sever Zasavje in vodja koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij iz Zasavja, podpisnic Listine o medsebojnem sodelovanju, je po uvodnem nastopu kvarteta Policijskega orkestra in prihodu praporščakov na prireditveni prostor, predstavil pomen in namen vsakoletnega zbora veteranov in domoljubov iz Zasavja ter v nadaljevanju povezoval program prireditve. Po pozdravnem nagovoru Matjaža Švagana, župana Občine Zagorje ob Savi, je slavnostni govornik na prireditvi Rudi Medved poudaril, da je bila odločitev Slovencev za obrambo svobode in obstanka na svoji zemlji ter upor fašističnim in nacističnim okupatorjem eno najpogumnejših dejanj v narodovi zgodovini in dejal:"Vsi, ki ste sledili klicu teptane domovine, ste junaki in bodite ponosni na to. Tako kot mi, ki danes živimo v svobodi smo in moramo biti ponosni na vas", je poudaril. "Vi, veterani različnih uporov v različnih obdobjih, a z enim ciljem, s ciljem za Slovenijo, zmorete izpričevati enotnost in medsebojno spoštovanje", je zaključil minister. 

Zbora se je kljub napovedanemu slabemu vremenu udeležilo preko 100 udeležencev, ki so se po končani prireditvi zadržali še na enolončnici in se razšli z mislijo na naslednji zbor, ki bo v naslednjem letu v občini Trbovlje.