aktivnosti članov_zima 2019


Osankarica_6.januar 2019

Osankarica_6.januar 2019

udeleženi proslave iz Hrastnika

Igmanski marš 2019

Igmanski marš 2019

Igmanski marš 2019

Igmanski marš 2019

Hrastnik, 15. januar 2019

Hrastnik, 15. januar 2019

razgovor z gorskim tekačem in maratoncem - članom iz odbora Hrastnik, Kavzar Markom, v Knjižnici Hrastnik

Hrastnik, 15. januar 2019

Hrastnik, 15. januar 2019

razgovor z gorskim tekačem in maratoncem - članom iz odbora Hrastnik, Kavzar Markom, v Knjižnici Hrastnik

Hrastnik, 15. januar 2019

Hrastnik, 15. januar 2019

razgovor z gorskim tekačem in maratoncem - članom iz odbora Hrastnik, Kavzar Markom, v Knjižnici Hrastnik

zbor članov ZSČ Trbovlje dne 5.2.2019

zbor članov ZSČ Trbovlje dne 5.2.2019

obisk pri županu Občine Hrastnik, 18.2.2019

obisk pri županu Občine Hrastnik, 18.2.2019

srecanje v zagorskem odboru, 9.3.2019

srecanje v zagorskem odboru, 9.3.2019

srecanje v zagorskem odboru, 9.3.2019

srecanje v zagorskem odboru, 9.3.2019

osvežitev cestno prometnih predpisov v 26.3.2019 Hrastniku

osvežitev cestno prometnih predpisov v 26.3.2019 Hrastniku

osvežitev cestno prometnih predpisov v 26.3.2019 Hrastniku

osvežitev cestno prometnih predpisov v 26.3.2019 Hrastniku

osvežitev cestno prometnih predpisov v 26.3.2019 Hrastniku

osvežitev cestno prometnih predpisov v 26.3.2019 Hrastniku

osvežitev cestno prometnih predpisov v 26.3.2019 Hrastniku

osvežitev cestno prometnih predpisov v 26.3.2019 Hrastniku

osvežitev cestno prometnih predpisov v 26.3.2019 Hrastniku

osvežitev cestno prometnih predpisov v 26.3.2019 Hrastniku