Dežurstvo v pisarnah - september 2020 dalje

Nataša Saviozzi

S septembrom 2020 bo ponovno uvedeno dežurstvo v pisarnah odborov Policijsko veteranskega društva Sever Zasavje in sicer:

- v pisarni odbora Zagorje ob Savi na Kidričevi 11 a, vsak 1. in 3. ponedeljek v mesecu;

- v Hrastniku v pisarni odbora na naslovu Novi dom 6, vsako 1. in 3. sredo v mesecu,

- v Trbovljah, na Ulici 1. junija 4, vsako 1. in 3. sredo v mesecu.

Vse pisarne bodo odprte od 17.00 do 18.00 ure.