Letni zbor članov PVD Sever Zasavje 2020

Bojan Skočir

V prostorih Društva upokojencev Trbovlje je bil v torek, 25.februarja 2020 redni letni zbor članov Policijskega veteranskega društva Sever Zasavje, katerega so se številno udeležili tako člani društva iz odborov Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, kakor tudi vabljeni gosti, med drugimi Maja Krajnik, podžupanja občine Trbovlje, Božo Majcen, podžupan občine Hrastnik in predsednik OZVVS Zasavje, dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, komandirji vseh treh policijskih postaj iz Zasavja, predsedniki oziroma predstavniki vseh treh območnih združenj slovenskih častnikov iz Zasavja ter predsednica ZB za vrednote NOB iz Trbovelj. 

foto: Bojan Šibila

foto: Bojan Šibila

Na zboru članov so člani obravnavali poročila o delu za leto 2019 ter sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2020. Zaradi odstopa in razrešitve do sedanjega predsednika odbora Trbovlje, so izvolili novega predsednika, in sicer Lukšič Janeza.  Dvema članoma društva je bil podeljen bronasti znak osamosvojitve, 23 članov društva pa je za 10 letno neprekinjeno članstvo v društvu prejelo jubilejne značke. Vabljeni gosti so nagovorili udeležence zbora, jim čestitali za opravljeno delo ter zaželeli nadaljnje uspešno delo in poslanstvo, ki ga opravljajo na področju vojnih veteranov tudi v javnem interesu. 

V kulturnem delu programa je nastopil kvartet Policijskega orkestra. Zbor članov so zaključili ob prijetnem druženju ter ob prigrizku.