Okrogla miza "Milica v sistemu vojaške obrambe"

Nataša Saviozzi

V petek, 22.6.2018, smo v PVD Sever Zasavje, organizirali v prostorih Gasilskega zavoda Trbovlje okroglo  mizo z naslovom: »MILICA V SISTEMU VOJAŠKE OBRAMBE«.

V letu 2017 je v Državnem svetu potekal nacionalni posvet – Nastanek in razvoj slovenske Teritorialne obrambe – del nacionalne vojaške tradicije.

 

foto: Branko Sebasu

foto: Branko Sebasu

 Posvet je bil uvod v obeleževanje 50-letnice Teritorialne obrambe, ki jo v ZVVS praznujejo letos. Na posvetu so sodelovali tudi predstavniki ZPVD Sever in vodili tretje omizje z naslovom – MILICA V SISTEMU VOJAŠKE OBRAMBE. Obravnavane teme tega omizja so požele veliko zanimanja, saj sistemske organiziranosti in vloge ONZ ter znotraj teh milice v sistemu SLO in DS ter vojaške obrambe mnogi niso poznali. Povsem nov je bil tudi podatek, da je področje notranjih zadev prišlo v republiško pristojnost (1967) že leto dni pred nastankom slovenske TO (1968). Zato je v programu aktivnosti Zveze policijskih društev Sever za leto 2018 bilo dogovorjeno, da se izvedejo okrogle mize z omenjenim naslovom na območju vseh društev Sever. 

V Trbovljah je bil predavatelj na okrogli mizi predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas, prisotne pa je pozdravil tudi predsednik društva, Alojzij Klančišar. 

Zahvaljujemo se Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trbovlje, ker so nam omogočili izvedbo okrogle mize v njihovih prostorih.