Programsko - volilna skupščina ZPVDS - 2018

Bojan Skočir

V soboto, 10. marca 2018 se je programsko – volilne skupščine Zveze policijskih veteranskih društev Sever udeležilo med 116 delegati iz 12 društev tudi 10 delegatov iz PVD Sever Zasavje. Skupščina je potekala v prostorih hotela Kompas v Kranjski Gori.

 

foto: Nataša Saviozzi

foto: Nataša Saviozzi

V soboto, 10. marca 2018 se je programsko – volilne skupščine Zveze policijskih veteranskih društev Sever udeležilo med 116 delegati iz 12 društev tudi 10 delegatov iz PVD Sever Zasavje. Skupščina je potekala v prostorih hotela Kompas v Kranjski Gori.

Skupščine se je poleg velikega števila delegatov udeležila tudi vrsta gostov, med njimi Boštjan Šefic, državni sekretar na MNZ, Tomaž Pečjak, vodja SGDP GPU, mag. Boštjan Glavič, direktor PU Kranj ter predsedniki oz. predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, IPA Sekcija Slovenije, Hotela HIT Alpinea d.d. iz Kranjske gore ter Občine Kranjska Gora.

Kulturni program na skupščini so popestrili kvartet Policijskega orkestra in dramska skupina Triglavski pravljičarji. 

Na skupščini so bila predstavljena in sprejeta poročila o delovanju zveze in njenih organov za leto 2017 ter potrjen program aktivnosti in finančni načrt za leto 2018. 

Ker je potekel mandat vodstvu zveze, so bile izvedene volitve za funkcionarje in člane organov zveze. Za predsednika je bil ponovno izvoljen dr. Tomaž Čas, za podpredsednike pa že dosedanja Jože Mencin in Angel Vidmar ter na novo Alojzij Klančišar iz našega društva. Predsednik nadzornega odbora je postal dr. Peter Pungartnik, član ostaja še naprej tudi Alojz Vrbnjak iz našega društva, za predsednika častnega razsodišča je bil izvoljen Marjan Starc, za člana pa je bil ponovno izvoljen naš član Miran Bokalič.

Ogled tudi na spletni strani ZPVDS: https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/zveza-policijskih-veteranskih-drustev-sever-je-dobila-novo-vodstvo.html

(fotografije tudi v Galeriji)