Sodelovanje na skupščini Zveze policijskih veteranskih društev Sever

Bojan Skočir

V nedeljo, 21. junija 2020 se je 10 delegatov Policijskega veteranskega društva Sever Zasavje udeležilo letne skupščine Zveze policijskih veteranskih društev Sever, ki je bila v Mislinji.

Skupščine se je udeležilo skupaj 106 delegatov iz 12 PVD Sever, ki so obravnavali in potrdili poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019 ter program dela in finančni načrt ZPVD Sever za leto 2020. Opravili so tudi nadomestne volitve in za novega podpredsednika zveze izvolili Bojana Lunežnika iz PVD Sever Maribor.

foto: arhiv FB, Branko Gradišnik, Nataša

foto: arhiv FB, Branko Gradišnik, Nataša

Skupščine se je udeležilo večje število gostov, zlasti predsedniki veteranskih in domoljubnih organizacij oziroma njihovi predstavniki, župan Občine Mislinja, delegate pa je pozdravil tudi Anton Travner, generalni direktor Policije. V kulturnem delu programa je nastopil pihalni sekstet policijskega orkestra. Skupščine se je udeležil s praporom ZPVDS tudi praporščak PVD Sever Zasavje.


https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/zveza-policijskih-veteranskih-drustev-sever-je-opravila-redno-letno-skupscino2.html